HENÅ04291U ÅU ENG Engelsk: Fonetik (Efterår 2020)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

ÅU ENG English: Phonetics

Uddannelse

Engelsk Kandidat sidefag 2015 ordningen

Kursusindhold

Formålet med dette kursus er at give indsigt i engelsk fonetik (udtalelære), med fokus på to standardudtaler, nemlig standard britisk engelsk (Received Pronunciation, eller RP) og standard amerikansk engelsk (General American, eller GA). Vi arbejder også med forskellene i udtalen af dansk og engelsk og hvordan dette påvirker danskeres engelskudtale.

Udover læsning af baggrundslitteratur vil der være ugentlige øvelser i fonetisk transskription samt øvelser i at analysere danskeres udtalefejl ud fra lydoptagelser.

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Forberedelse (anslået)
  • 180,75
  • I alt
  • 204,75
Skriftlig
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur
Bunden skriftlig prøve
Kriterier for bedømmelse