HENÅ04264U  ÅU ENG: Oversættelse introduktion (Forår 2019)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

ÅU ENG English: Introduction to Translation

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • demonstrere viden om oversættelsesteori
  • oversætte en ikke-teknisk tekst fra dansk til engelsk, således at oversættelsen både viden om og selvstændig tilgang til løsning af en oversættelsesopgave og viser semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stillede opgave, så den fremstår grammatisk og ortografisk korrekt.
Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Aktiv undervisningsdeltagelse

Intern ved én eksaminator

Bestået/Ikke bestået

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk/​

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 28