HEGRTVKOFU Tværmedial kommunikation - Bachelor - og kandidattilvalg

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Cross-media Communication (Elective)

Kursusindhold

Efter at have gennemført modulet kan den studerende

• analysere og implementere digital kommunikation i erhvervslivet

• indgå i samarbejde omkring udarbejdelse af og/eller forbedring af kommunikationsplaner i en virksomhed, organisation eller institution

• gennemføre kritiske analyser af netsteders brugervenlighed

• designe og oploade et netsted.

Holdundervisning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 381,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, 21-25
Portfolien består af en række bundne elementer, hvoraf en del kan udgøres af mundtlige oplæg. Den konkrete beskrivelse af elementerne og hvorledes de vægtes fremgår af kursusbeskrivelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, 26-30 ns, jf. særlig bestemmelser:

Ved syge-/omprøven skal portfolien, ud over de bundne elementer, der indgår ved den ordinære prøve, rumme et afsnit af 4-5 normalsiders længde, hvori der gøres rede for og reflekteres over teoretiske og metodiske problemstillinger i tilknytning til faget (som repræsenteret i kursuslitteraturen og i undervisningen undervejs), som ikke har været adresseret i de bundne elementer.

 

 

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, 21-25 ns
Prøveform: Portfolio. Omfang: 21-25 normalsider, jf. Særlige bestemmelser.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, 26-30 normalsider, jf. Særlige bestemmelser:

Ved syge-/omprøven skal portfolien, ud over de bundne elementer, der indgår ved den ordinære prøve, rumme et afsnit af 4-5 normalsiders længde, hvori der gøres rede for og reflekteres over teoretiske og metodiske problemstillinger i tilknytning til faget (som repræsenteret i kursuslitteraturen og i undervisningen undervejs), som ikke har været adresseret i de bundne elementer.

 

Kriterier for bedømmelse