HEGRTVKOFU  Tværmedial kommunikation - Bachelor - og kandidattilvalg

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Cross-media Communication (Elective)

Kursusindhold

Efter at have gennemført modulet kan den studerende

• analysere og implementere digital kommunikation i erhvervslivet

• indgå i samarbejde omkring udarbejdelse af og/eller forbedring af kommunikationsplaner i en virksomhed, organisation eller institution

• gennemføre kritiske analyser af netsteders brugervenlighed

• designe og oploade et netsted.

Holdundervisning med forelæsninger og diskussion på baggrund af de tekster, de studerende læser hjemme. Repræsentanter fra erhvervslivet deltager i undervisningen et par gange i løbet af kurset
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Skriftlig aflevering, 3-5 normalsider
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelsesform: Materialet vægter med 1/3 i bedømmelsen.
Eksamenssprog: Dansk eller engelsk.
Omfang: 30 min., hvoraf højst 10 min. til eksaminandens sagsfremstilling og højst 20 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand inkl. eksaminatorernes votering. Der gives ingen forberedelsestid.
Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider
5-6 normalsider ved 2 studerende
6-7 normalsider ved 3 studerende.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men materialet kan udarbejdes i grupper med højst 3 deltagere
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​spansk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​fransk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​engelsk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​portugisisk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​italiensk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​tysk/​​

Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolien består af en række bundne elementer, hvoraf en del kan udgø-res af mundtlige oplæg. Den konkrete beskrivelse af elementerne og hvorledes de vægtes fremgår af kursusbeskrivelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 381,5
  • I alt
  • 409,5