HEGRPR30FU Projektorienteret forløb - udvidet

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Academic Internship - extended

Kursusindhold

Studerende kan tage et projektorienteret forløb og udføre projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed. Den studerende finder selv arbejdsplads til forløbet.

I det projektorienteret forløb skal den studerende afprøve og udvikle sine akademiske kompetencer ved at udføre konkrete opgaver på arbejdspladsen.

Under forløbet på arbejdspladsen har den studerende en vejleder på universitetet. Den studerende afslutter forløbet med en skriftlig eksamen, hvori der bl.a. indgår en organisationsanalyse.

Praktikforberedende kursus afholdes d. 30. og 31. januar kl. 9-16 i lok.: 24.3.01
Projektorienteret forløb på en arbejdsplads og vejledning. Vejledningen vil evt. foregå i grupper.
Et projektorienteret forløb skal forhåndsgodkendes inden du starter. Du skal udarbejde en kontrakt, arbejdsbeskrivelse og studieplan som sendes til praktik-engerom@hum.ku.dk i en ansøgning om forhåndsgodkendelse senest den 15. august for ophold i efteråret eller 15. januar for ophold i foråret. Læs mere på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​engelsk_ka/​uddannelsensforloeb/​projektorienteretforloeb/​Sider/​default.aspx
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 407,5
  • Vejledning
  • 2
  • I alt
  • 409,5
Ikke relevant
Point
30 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Projektorienteret forløb kan bruges til følgende eksamener:
HENB10361E, enkeltstående BATV
HENK04401E, grundfag Engelsk KA
HENK04511E, grundfag Engelsk KA
HFRK04101E, grundfag Fransk KA
HFRK04211E, grundfag Fransk KA
HIMK03111E, IKM 2016 ordning (Alle)
HIMK03191E, IKM-fransk 2019
HIMK03192E, IKM-spansk 2019
HIMK03193E, IKM-Tysk 2019
HITK04401E, grundfag Italiensk KA
HITK04511E, grundfag Italiensk KA
HPOK03701E, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA
HPOK03801E, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA
HSPK04151E, grundfag Spansk KA
HSPK04261E, grundfag Spansk KA
Kriterier for bedømmelse