HEGRPR30FU Projektorienteret forløb - udvidet

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Academic Internship - extended

Kursusindhold

Studerende kan tage et projektorienteret forløb og udføre projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed. Den studerende finder selv arbejdsplads til forløbet.

I det projektorienteret forløb skal den studerende afprøve og udvikle sine akademiske kompetencer ved at udføre konkrete opgaver på arbejdspladsen.

Under forløbet på arbejdspladsen har den studerende en vejleder på universitetet. Den studerende afslutter forløbet med en skriftlig eksamen, hvori der bl.a. indgår en organisationsanalyse.

Anbefalet litteratur: Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdag: Organisationsteori (6. Udgave). Handelshøjskolens Forlag, København 2014 samt pensum fra det forberedende kursus i august. Dertil skal du selv finde relevant litteratur til din eksamensopgave.

Projektorienteret forløb på en arbejdsplads og vejledning. Vejledningen vil evt. foregå i grupper.
Et projektorienteret forløb skal forhåndsgodkendes inden du starter. Du skal udarbejde en kontrakt, arbejdsbeskrivelse og studieplan som sendes til studieadm-engerom@hum.ku.dk i en ansøgning om forhåndsgodkendelse senest den 15. januar.

Læs mere på KUnet: https:/​/​kunet.ku.dk/​studie/​ikm_ka/​Sider/​Emne.aspx?topic=Projektorienteret forløb (praktik)&topicId=406cd836-55d1-4073-9b68-d0b133ec0cc6#406cd836-55d1-4073-9b68-d0b133ec0cc6
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 407,5
  • Vejledning
  • 2
  • I alt
  • 409,5
Ikke relevant
Point
30 ECTS
Prøveform
Andet
Projektorienteret forløb kan bruges til følgende eksamener:
HENK04401E, grundfag Engelsk KA
HENK04511E, grundfag Engelsk KA
HFRK04101E, grundfag Fransk KA
HFRK04211E, grundfag Fransk KA
HIMK03111E, IKM 2016 ordning (Alle)
HIMK03191E, IKM-fransk 2019
HIMK03192E, IKM-spansk 2019
HIMK03193E, IKM-Tysk 2019
HITK04401E, grundfag Italiensk KA
HITK04511E, grundfag Italiensk KA
HPOK03701E, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA
HPOK03801E, grundfag Portugisiske og Brasilianske studier KA
HSPK04151E, grundfag Spansk KA
HSPK04261E, grundfag Spansk KA
HENK13101E, enkeltstående KATV (Engelsk)
HFRK13101E, enkeltstående KATV (Fransk)
HITK13101E, enkeltstående KATV (Italiensk)
HPOK13101E, ekeltstående KATV (Portugisisk og Brasilianske studier)
HSPK13101E, enkeltstående KATV (Spansk)
HTYK13101E, enkeltstående KATV (Tysk)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse