HEGRPF30FU Projektorienteret forløb - udvidet

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Academic Internship - extended

Kursusindhold

Studerende kan tage et projektorienteret forløb og udføre projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed. Den studerende finder selv arbejdsplads til forløbet.

I det projektorienteret forløb skal den studerende afprøve og udvikle sine akademiske kompetencer ved at udføre konkrete opgaver på arbejdspladsen.

Under forløbet på arbejdspladsen har den studerende en vejleder på universitetet. Den studerende afslutter forløbet med en skriftlig eksamen, hvori der bl.a. indgår en organisationsanalyse.

Der bliver afholdt et praktikforberedende kursus i løbet af august. Kurset bliver annonceret under 'Arrangementer' på KU-net.
Projektorienteret forløb på en arbejdsplads og vejledning. Vejledningen vil evt. foregå i grupper.
Et projektorienteret forløb skal forhåndsgodkendes inden du starter. Du skal udarbejde en kontrakt, arbejdsbeskrivelse og studieplan som sendes til praktik-engerom@hum.ku.dk i en ansøgning om forhåndsgodkendelse senest den 15. august for ophold i efteråret eller 15. januar for ophold i foråret. Læs mere på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​engelsk_ka/​uddannelsensforloeb/​projektorienteretforloeb/​Sider/​default.aspx
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 815
  • Vejledning
  • 5,75
  • I alt
  • 820,75
Ikke relevant