HEGRINTKOU Interkulturel erhvervskommunikation - Bachelortilvalg

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Intercultural communication at the Workplace - BA Elective

Kursusindhold

I erhvervslivet er kommunikation og interkulturelle kompetencer vigtige forudsætninger for enhver virksomhed. Faget behandler de problemstillinger der opstår, når mennesker med forskellig kulturbaggrund samarbejder på det globale marked. Tilvalgsfaget bygger videre på den viden og de kompetencer, som humanistiske studerende har med fra deres respektive studier og kombinerer dem med erhvervsmæssige aspekter.

 

Fagets hovedemner er kommunikation, kultur, organisation og identitet. De studerende indsamler og bearbejder empiriske data gennem kontakt til virksomheder, organisationer eller institutioner. Repræsentanter fra erhvervslivet kan deltage i undervisningen et par gange i løbet af kurset.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 367,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet