HEGRBTV02U Tværfagligt valgfag, emne 2: Interkulturel kommunikation – globalt samarbejde i et virksomheds- og organisationsperspektiv

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 2: Interkulturel kommunikation – globalt samarbejde i et virksomheds- og organisationsperspektiv

Kursusindhold

Valgfaget har både et humanistisk og virksomheds-/ organisationsteoretisk udgangspunkt og kombinerer tre centrale perspektiver: (1) teori om interkulturel kommunikation og globalisering samt beslægtede koncepter, (2) kvalitative og kvantitative metoder til at analysere interkulturel kommunikation i en virksomheds- og organisationskontekst i et globaliseringsperspektiv, (3) en dataindsamling baseret på den interne eller eksterne kommunikation i en eller flere virksomheder/organisationer (real case) med fokus på de forskellige målsprog, der er repræsenteret i undervisningen.

Tilgængelig ved semesterstart, uploades på Absalon.

Holdundervisning (2 x 3 timer) med læreroplæg, studenteroplæg og workshops.
Derudover indgår samarbejde med og dataindsamling fra en virksomhed/organisation, eller indsamling og bearbejdelsen af tilgængeligt eksternt kommunikativt materiale fra en udvalgt virksomhed/organisation (real-case), som bl.a. kan åbne op for karrieremuligheder og skabe første kontakter ift. praktikpladser.
I undervisningens tilrettelæggelse tages der højde for at de studerende både receptivt og produktivt også får mulighed for at arbejde på og med deres respektive målsprog (engelsk, fransk, italiensk, portugisisk, spansk og tysk). Derudover tages der i undervisningen udgangspunkt i sprog- og kulturmødet mellem de forskellige målsprog, der er repræsenteret i undervisningen, fx i gruppediskussioner og workshops.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)