HEGRBTV01U Tværfagligt valgfag, emne 1: Filosofi og litteratur: At tænke i tekster

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 1: Filosofi og litteratur: At tænke i tekster

Kursusindhold

Litteratur og filosofi hænger tæt sammen i deres historiske udvikling. Filosofien har ofte påvirket den litterære udvikling; visse litterære værker har været centrale i udviklingen af tænkningen. Med afsæt i en diskussion af forbindelser og forskelle mellem filosofiske og litterære tekster vil dette kursus læse litteraturfilosofiske klassikere med henblik på at afdække litteraturens filosofiske potentiale og filosofiens litterære karakter. Desuden indgår flere overordnede videnskabsteoretiske dimensioner. De behandlede tekster kommer fra de forskellige traditioner repræsenteret på instituttet og er valgt efter deres komparative relevans (fx Voltaire, Nietzsche, Unamuno, Beckett m.fl.).

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)