HEEK13061U  ETN Etnologisk organisationsforståelse gennem projektorienteret forløb

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Internship - ethnological workexperience

Uddannelse

Europæisk Etnologi

For at følge dette studieelement, skal man enten være etnologistuderende, eller tage de øvrige 30 ECTS som tilvalg på etnologi.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Praktikrapport i form af fri skriftlig hjemmeopgave. Intern censur. Bedømmes ugradueret.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 0
  • I alt
  • 0