HEEK13011U ETN Museumsformidling

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Museum theory

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

Museumsformidling omhandler de kulturhistoriske museers vidensproduktion og deres relation til samfundets borgere og er således et fag, der beskæftiger sig med både produktion og konsumtion af historisk viden. Omdrejningspunktet for kurset vil være, hvilke former for oplevelses- og erfaringsrum museer kan være med til at skabe i relation til, at museerne står overfor krav om at nedbryde barriererne mellem institution og publikum, udvikle nye involverende formidlingsformer og nå nye befolkningsgrupper. Vi vil diskutere disse udfordringer for den kulturhistoriske vidensproduktion og formidling i relation til mere monologiske, belærende og envejsorienterede læringsformer. Der vil i undervisningen blive læst værker, der sætter fokus på historieproduktion i form af udstillinger, iscenesættelse, levendegørelse og tekstliggørelse og historiekonsumtion i form af oplevelse, deltagelse, forståelse, læring og historiebevidsthed. Vi vil diskutere forskellige virkemidler i kulturhistoriske formidlings- og læringsprocesser, herunder samspillet mellem viden, oplevelse, deltagelse, fortælling og performance. I kurset vil indgå et antal museumsbesøg og i undervisningen forventes aktiv deltagelse af de studerende, således at forelæsninger, elevoplæg, øvelser og debat kan blive gensidigt berigende.

I efteråret 2020 udbydes kurset samlæst med BA-kurset Etnologisk formidling, men kandidatstuderende på kurset vil modtage undervisning målrettet museumsformidling. Derudover vil kursets kandidatstuderende blive tildelt en aktiv undervisende og konceptudviklende rolle, som kan give væsentlig og efterspurgt erfaring.

Grundbog: Sharon Macdonald: : A Companion to Museum Studies (online via REX) samt diverse online-ressourcer

Holdundervisning, øvelser og ekskursioner.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi.