HEEK03571U ETN Etnologiske analysestrategier (KA)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Strategies for Ethnological Analysis

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

Kurset vil give indblik i forskellige kulturteoriers analytiske implikationer. I forhold til Etnologisk kultur- og videnskabsteori vil fokus her være på den analytiske omsætning af kulturteorierne, som de kan udfoldes i forskningssammenhænge.

Undervisningen vil basere sig på de studerendes aktive deltagelse, så de analytiske kompetencer skærpes gennem: grundige læsninger af eksisterende analyser, holdets egne eksempelstudier og fremlæggelser af udvalgte studier fulgt af fælles diskussioner.

Holdet vil desuden udforme egne kulturanalyser på baggrund af udleveret etnografisk materiale. Et tematisk omdrejningspunkt i kurset vil være hverdagsliv.

Der bliver udarbejdet et kompendium til kurset. Derudover vælges gruppevis en etnologisk monografi (se kursusplan).

Forelæsninger, holdundervisning, øvelser, ekskursioner og klyngevejledninger.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse