HEEK03571U ETN Etnologiske analysestrategier

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Strategies for Ethnological Analysis

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

Kurset vil give indblik i kulturteoretiske overvejelsers analytiske implikationer. I relation til Etnologisk kultur- og videnskabsteori vil fokus her være på de analytiske aspekter af kulturteorierne, sådan som de bliver udfoldet i en konkret forskningssammenhæng. Undervisningen vil basere sig på de studerendes aktive deltagelse, så de analytiske kompetencer skærpes i grundige læsninger, holdets egne eksempelstudier og fremlæggelser af udvalgte studier opfulgt af fælles diskussioner. Holdet vil desuden udforme egne kulturanalyser på baggrund af udleveret etnografisk materiale. Et tematisk omdrejningspunkt i kurset vil være hverdagsliv.

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv
inddragelse af de studerende. Dette vil f.eks. ske gennem studenteroplæg,
gruppearbejde m.m.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger