HEEK03561U ETN Kultur og Historie

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

ETN Culture and History

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

Dette kursus fokuserer på relationer mellem historie og nutid og adresserer overordnet spørgsmål om, hvordan kulturelle, historiske og aktuelle forhold gensidigt betinger, belyser og skaber hinanden. Gennem temaer som bl.a. historiebrug, kulturarv, kulturlandskaber og erindringskultur vil vi fokusere på sammenfiltring af kultur og historie både empirisk forhold og som analytisk strategi. Vi vil således arbejde med kulturhistorie som en ’nutidens historie’, der både blotlægger måder, hvorpå nutiden gør sig gældende i ethvert forhold til historien, og som bruger fortiden som problematisering af nutidige fænomener.

Med udgangspunkt i konkrete cases vil vi diskutere, hvordan bestemte begivenheder, forløb, praksisser eller symboler på forskellige måder tilskrives betydning af historiske aktører og i bestemte typer af kulturhistoriske analyser.

I undervisningsforløbet, der afsluttes med en fri hjemmeopgave, skal de studerende arbejde med udvælgelse af emne, analysestrategier og empirisk grundlag, hvilket vil blive understøttet gennem vejledning, fremlæggelser og fælles diskussion.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og projektorienterede forløb, hvor studerende – eventuelt i grupper – selv forventes aktivt at indsamle/producere egen empiri til brug i eksamensarbejdet indenfor det overordnede kursustema.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger