HEEB10071U ETN Nyere kulturvidenskabelige perspektiver

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

ETN Current perspectives in Cultural Theory

Uddannelse

Europæisk etnologi

Kursusindhold

Kurset behandler væsentlige nyere tilgange til samfund og kultur og giver grundlæggende kendskab til etnologiens (og tilgrænsende fags) faghistorie og teoretiske problemfelter. Gennem nedslag i forskningsretninger, der har præget de seneste årtiers etnologi, indfører kurset de studerende i nogle af tidens kulturteoretiske grunddiskussioner. Undervisningen består af en forelæsningsrække og tilknyttede seminarer.

Forelæsninger og praktiske øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger