HEEB00591U ETN BA-projekt

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

Klyngevejledning og seminar.

Til kurset bedes I købe: Rienecker, Lotte & Peter Stray Jørgensen (2012). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 4. udgave. Frederiksberg : Samfundslitteratur. [1. udgave. 1997. - 4. udgave. 2012].

To indledende seminarer for hele holdet om formalia og indkredsning af emne/problemstilling og herefter klyngevejledning i klynger af ca. 7 studerende og en vejleder. Klyngevejledningsforløbet aftales nærmere i de respektive klynger.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi