HEEB00581U ETN Kulturelle processer i Europa

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

ETN Cultural processes in Europe

Uddannelse

Europæisk etnologi

Kursusindhold

Det er undervisningens formål at bibringe de studerende kendskab til Europas kulturelle særpræg, europæiske variationer og kulturforskelle samt til de centrale perspektiver, Europa er blevet anskuet ud fra gennem historien samt at forstå de historiske forudsætninger for Europa som fænomen og geografisk realitet. Således vil Europa blive anskuet både idéhistorisk og etnografisk. Centrale temaer vil være den europæiske selvudforskning i mødet med "de andre" og de kulturelle processer, der har formet europæerne, såsom oplysning, romantik, grænsedragninger, migration, musealisering, nationalisering, regionalisering og globalisering. Både fællestrækkene og mangfoldigheden vil blive tematiseret, men snarere end at opnå en encyklopædisk viden om Europa er hensigten at forstå de kulturelle processer. 
Der vil være en feltekskursion til Beograd, hvor egenbetaling skal påregnes. Mere information følger.

Forelæsninger, seminar og diskussion.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
30 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger