HEEB00551U ETN Kulturvidenskabelige forskningsretninger B

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

ETN Cultural research traditions B

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til teoris betydning for studiet af kulturelle former i varierende samfundsmæssige sammenhænge. Kurset introducerer til teoretiske traditioner, strategier og begreber, herunder en orientering om etnologis egne forskningstraditioner. Undervisningen tager udgangspunkt i den europæiske etnologi, men de temaer, begreber og teoretiske traditioner, de studerende vil stifte bekendtskab med i både læsestof og til forelæsninger, har paralleller i andre kulturvidenskabelige discipliner.

Forelæsninger og seminarer
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse