HEEB00541U  ETN Etnologisk metode B

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

ETN Ethnological methodology

Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i et fælles emne, som de studerende arbejder med i grupper, som selvstændigt tilrettelægger indsamling af historisk og nutidigt materiale. De studerende trænes i at udarbejde problemformulering, i at vurdere forskelligt materiales relevans og i at overskue centrale metodiske problemstillinger, som undersøgelserne rejser. Bearbejdelsen af materiale munder ud i kulturanalyser, hvor de metodiske overvejelser er i centrum.

Undervisningen er baseret på forelæsninger, studenteroplæg, gruppeøvelser og diskussion.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0