HEEB00531U  ETN Danmark i Europa B

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

ETN Denmark in Europe B

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

Kurset som helhed gennemgår forskelle i samfundsformer og levevis i Danmark og Europa inden for de sidste 3-400 år. Gennem undervisningen kommer deltagerne tæt på dagliglivet i mange forskellige erhverv og livsformer. Undervisningen integrerer flere analytiske vinkler, som fx magt, køn, menneskets reproduktion, organisations-former, ideologi, økonomi, kultur og konsumtion.

Forelæsninger og diskussion
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0