HEEB00281U ETN Kulturelle processer i Europa med forskningsområde

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

ETN Cultural Processes in Europe with Research Area

Uddannelse

Europæisk etnologi

Kursusindhold

Det er undervisningens formål at bibringe de studerende kendskab til Europas kulturelle særpræg og kulturforskelle samt de måder, hvorpå kultur formes og bruges i mødet med ’et andet’. I kurset undersøges Europa som idé, rum og konstruktion og tilgangen er såvel kultur- og idéhistorisk som etnografisk. Centrale temaer vil være de kulturelle processer, der har formet europæerne og forestillingen om det ’europæiske’, såsom oplysning, romantik, sekularisering, kolonisering, grænsedragninger, industrialisering og afindustrialisering, migration, musealisering, nationalisering, regionalisering og globalisering. Både fællestrækkene og mangfoldigheden vil blive tematiseret, men snarere end at opnå en encyklopædisk viden om Europa er hensigten at forstå de kulturelle processer, historisk og aktuelt, hvorigennem Europa og forestillinger om det europæiske tager form.

På kurset indgår en feltekskursion til en udvalgt europæisk by. Der skal påregnes egenbetaling i den forbindelse. 

 

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset forskningsområde - søg på HELGA i kursusdatabasen og se alle forskningsområderne.

Der arbejdes ikke med grundbøger. Kurset er projektbaseret.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi