HEEB00271U ETN Etnologisk formidling

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

ETN Etnologisk formidling

Uddannelse

Europæisk etnologi

Kursusindhold

Hvad kendetegner god faglig formidling? Hvordan forvalter man sin etnologiske faglighed i spændingsfeltet mellem medie, modtager og det faglige budskab? Hvad er den faglige formidlers samfundsansvar? Det er nogle af de spørgsmål, som kurset kredser omkring. På kurset introduceres den studerende til et udvalg af formidlingsformer, til formidlingsteori, til praktiske formidlingsværktøjer og sprogbearbejdning. Ud over kursets mere teoretiske del, arbejdes der i grupper og under vejledning med konkrete formidlingsopgaver (podcast, udstilling, foredrag, undervisningsmateriale mv.). Herigennem opnås erfaring med konkret faglig formidling, fagligt samarbejde og samarbejde med ekstern partner.

Forelæsninger, holdundervisning, ekskursioner og øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi