HEEB00261U ETN Kulturanalyse med forskningsområde

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

ETN Cultural Analysis with Research Area

Uddannelse

Europæisk etnologi

Kursusindhold

Kurset er en indføring i et af de vigtigste arbejdsredskaber for etnologer nemlig kulturanalyser. Kurset vil have fokus på de forskellige ressourcer, der indgår i kulturanalyser, og på hvordan kulturanalyser tilrettelægges, udføres og formidles. Kurset vil bestå af

1. introduktion til kulturanalyse som etnologisk arbejdspraksis – hvilke elementer indgår, og hvad udgør en god kulturanalyse?

2. Læsning og diskussion af et udvalg af aktuelle kulturanalyser.

3. Udarbejdelse af egne analyser af empirisk materiale på baggrund af egen materialegenerering.

Undervisningen vil være en blanding af holdundervisning, fremlæggelser, diskussioner, feltarbejde/materialegenering og gruppearbejder.

Kurset er i høj grad centreret om studiegruppernes arbejde. En væsentlig del af kurset er således studiegruppernes oplæg om eksisterende kulturanalyser og ikke mindst arbejdet med at designe egne projekter, udføre feltarbejde/generere materiale, analysere og give analyserne skriftlig form.

Kurset ligger parallel med et ’forskningsområde’, og perspektiver og materiale herfra vil indgå i arbejdet i ’kulturanalyse.

Mere information kommer via grupperummet.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset forskningsområde - søg på HELGA i kursusdatabasen og se alle forskningsområderne.

Kursets tekster vil for en stor del komme til at ligge i Absalonrummet. En del er også selvvalgt materiale, som deltagerne selv skal fremfinde, og endelig bruger vi følgende to bøger

Christensen, Jespersen, Mellemgaard og Sandberg (2017): Kultur som praksis. Etnologiske perspektiver på individualitet og fællesskab, kultur og historie, Hans Reitzels Forlag

Ehn og Löfgren (2006): Kulturanalyser, Forlaget Klim (eller andre udgaver af samme)

Holdundervisning og øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi