HEEB00241U ETN Etnologisk teori og metode

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

ETN Etnologisk teori og metode

Uddannelse

Europæisk etnologi

Kursusindhold

Kurset i etnologisk teori og metode præsenterer et udvalg af centrale nyere kulturvidenskabelige teorier, kvalitative metoder, forskningstraditioner og problemstillinger og opøver erfaring med etnologisk projektarbejde.

Kurset giver et indblik i, hvordan udvalgte kulturteorier forholder sig til hinanden, hvilke spørgsmål de kan bruges til at belyse ved hjælp af hvilke metoder, samt hvilke videnskabsteoretiske positioner, de bygger på. Desuden vil kurset give indsigt i, hvordan teoretiske perspektiver, bestemmelse af forskningsspørgsmål og metodiske tilgange influerer på hinanden.

På baggrund af den opnåede indsigt i etnologiske teorier og metoder og deres gensidige forhold, udarbejdes der desuden et mindre gruppebaseret etnografisk projekt, der opøver færdigheder i at udføre feltarbejde, definere forskningsspørgsmål, anvende teoretiske perspektiver, vurdere materialetyper og metodevalg, samt reflektere over projektets udsagnskraft.

Materialet består et kompendium og tekster tilgængelige online, samt bogen Antropologiske projekter. En grundbog af Bundgaard, Mogensen og Rubow (red.), Samfundslitteratur 2018.

Forelæsninger, holdundervisning, øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi