HEEB00231U ETN Hverdagslivets kulturhistorie A

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

ETN The Cultural History of Everyday Life A

Uddannelse

Europæisk etnologi

Kursusindhold

Kurset giver et grundlæggende kendskab til forskelle i samfundsformer og levevis i Danmark, med udblik til Europa, i perioden fra omkring enevældens indførelse til dens afvikling, dvs. fra midten af 1600-tallet til anden halvdel af 1800-tallet. Kurset handler dermed om kulturel variation og forandring på tværs af tid, rum og socialt miljø. Hvilke forskellige livsformer bestod samfundet af? Hvilke relationer var der mellem disse livsformer – var de fx tæt forbundne eller i indbyrdes konflikt? Hvordan kunne et samfund på én gang bestå af vidt forskelligartede former for levevis og samtidig udgøre en enhed? Og hvordan kan vi arbejde med samfundets forandring over tid?

Kurset beskæftiger sig med det standssamfund, der både som idé og som virkelighed kendetegnede perioden. Det tager en række tematikker op: fx ejendom, naturressourcer, produktion, arbejde, familie & hushold, kost og landskab og ser både på standssamfundets særlige egenart og forskelle inden for det. Kurset giver en begyndende forståelse af kulturhistoriens analytiske potentialer, idet pensum løbende relateres til nutidige problemstillinger ved at diskutere, hvordan kulturhistorien kaster lys på, nuancerer, forklarer eller problematiserer nutidige problemstillinger. Undervejs arbejder vi med forskelligt primært materiale (trykt materiale, arkivmateriale, billedmateriale mm), som kan belyse emnerne.

Arbejdsindsatsen består især i at arbejde med og at danne sig overblik over kursets tekster og viden. En del arbejde foregår i læsegrupperne, og man skal regne med at bruge tid på at forberede oplæg i læsegrupperne, ligesom der vil være små øvelser undervejs, der skal laves i grupper eller individuelt. Derudover skal vi også i løbet af semestret på et par ekskursioner i Københavnsområdet.

Kompendium suppleret med forskelligt primært materiale tilgængeligt via kursets grupperum.

Forelæsninger, holdundervisning, ekskursioner, øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi