HEEB00181U ETN BA-projekt

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

I BA-projektet får du lejlighed til at fordybe dig i et emne efter eget valg. Du skal du arbejde med at søge litteratur, afgrænse et emne, formulere en problemstilling om eller ud fra den eksisterende forskning og endelig belyse dette gennem en diskussion i akademisk form.

På etnologi skal BA-projektet nemlig handle om de måder, et emne har været behandlet eller diskuteret i faget etnologi eller beslægtede fag. Det vil sige, at du skal vælge et emne, som bliver eller er blevet anskuet fra forskellige perspektiver og diskutere nogle af disse – fx ved at sammenligne eller modstille dem, og ved at diskutere analytiske konsekvenser evt. belyst ved en empirisk case.
Undervisning og vejledning er organiseret som 2-3 indledende seminarer for hele holdet om formalia og indkredsning af emne/problemstilling og herefter er der vejledning i klynger af ca. 7 studerende og en vejleder. Klyngevejledningsforløbet af 3-4 møder på baggrund af fremsendte udkast aftales nærmere i de respektive klynger.

Der indgår ikke fælles pensum, men det kan være en god idé at orientere sig i: Rienecker, Lotte & Peter Stray Jørgensen (2012). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 4. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur. [1. udgave. 1997. - 4. udgave. 2012].

To indledende seminarer for hele holdet om formalia og indkredsning af emne/problemstilling og herefter klyngevejledning i klynger af ca. 7 studerende og en vejleder. Klyngevejledningsforløbet aftales nærmere i de respektive klynger.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi