HEEB00171U ETN Kulturelle processer i Europa

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

ETN Cultural processes in Europe

Kursusindhold

Det er undervisningens formål at bibringe de studerende kendskab til Europas kulturelle særpræg, europæiske variationer og kulturforskelle samt til de centrale perspektiver, Europa er blevet anskuet ud fra gennem historien samt at forstå de historiske forudsætninger for Europa som fænomen og geografisk realitet. Således vil Europa blive anskuet både idéhistorisk og etnografisk. Centrale temaer vil være den europæiske selvudforskning i mødet med "de andre" og de kulturelle processer, der har formet europæerne, såsom oplysning, romantik, grænsedragninger, migration, musealisering, nationalisering, regionalisering og globalisering. Både fællestrækkene og mangfoldigheden vil blive tematiseret, men snarere end at opnå en encyklopædisk viden om Europa er hensigten at forstå de kulturelle processer. 
Der er planlagt en fælles ekskursion for holdet  (6-7 dage i alt). Der skal påregnes egenbetaling.

Forelæsninger, seminar og diskussion.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
30 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse