HEEB00131U ETN Danmark i Europa B

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

ETN Denmark in Europe B

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

Kurset som helhed gennemgår forskelle i samfundsformer og levevis i Danmark og Europa inden for de sidste 3-400 år. Gennem undervisningen kommer deltagerne tæt på dagliglivet i mange forskellige erhverv og livsformer. Undervisningen integrerer flere analytiske vinkler, som fx magt, køn, menneskets reproduktion, organisations-former, ideologi, økonomi, kultur og konsumtion.

Forelæsninger og diskussion
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Den studerende kan medbringe en disposition på 12 normalsider for fremlæggelsen til selve eksaminationen samt eventuelt illustrerende materiale.
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studierodninger