HEEB00131U ETN Danmark i Europa B

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

ETN Denmark in Europe B

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

Kurset som helhed gennemgår forskelle i samfundsformer og levevis i Danmark og Europa inden for de sidste 3-400 år. Gennem undervisningen kommer deltagerne tæt på dagliglivet i mange forskellige erhverv og livsformer. Undervisningen integrerer flere analytiske vinkler, som fx magt, køn, menneskets reproduktion, organisationsformer, ideologi, økonomi, kultur og konsumtion.

Undervisningen er bygget op omkring forelæsninger med indlagte studenteroplæg, diskussioner og øvelser..

Det meste litteratur findes i kursets to kompendier.

Forelæsninger og diskussion.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Kriterier for bedømmelse