HEEB00121U ETN Etnologisk teori og metode A

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

ETN Ethnological Theories and Methods A

Uddannelse

Europæisk etnologi

Kursusindhold

Etnologisk metode A.

Kurset indfører og træner de studerende i at arbejde med etnologiske kildeproblemstillinger. Kurset introducerer således til indsamling af empirisk materiale gennem eksempelvis arkivarbejde, interviews og deltagerobservation, samt til forskellige metoder og teknikker til kvalitative analyser af dette materiale. I kurset arbejdes der med processerne fra tilrettelæggelse og udførelse af empiriindsamling over kildekritik og dokumentation til tolkning og analyse. Der indgår blandt andet besøg på forskellige kulturvidenskabelige institutioner. Kurset fortsættes til foråret som ‘Etnologisk metode B’. 

Etnologisk teori A.

Introducerer til teorier om kultur og samfund og giver grundlæggende kendskab til etnologiens teoretisk-metodiske problemfelter og særlige faghistorie. Kurset giver således en indføring til nogle af de væsentligste teoretiske traditioner inden for feltet og fokuserer på vigtige grundbegreber og – diskussioner.

Til Etnologisk metode A bliver der anvendt kompendium samt online-ressourcer

Til Etnologisk teori A bliver der anvendt et kompendium

Forelæsninger, holdundervisning, ekskursioner, øvelser, andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi