HEEB00121U ETN Etnologisk teori og metode A

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

ETN Ethnological Theories and Methods A

Uddannelse

Europæisk etnologi

Kursusindhold

Kurset består af to dele:

Etnologisk metode A.

Kurset indfører og træner de studerende i at arbejde med etnologiske kildeproblemstillinger. Kurset introducerer således til indsamling af empirisk materiale gennem eksempelvis arkivarbejde, interviews og deltagerobservation, samt til forskellige metoder og teknikker til kvalitative analyser af dette materiale. I kurset arbejdes der med processerne fra tilrettelæggelse og udførelse af empiriindsamling over kildekritik og dokumentation til tolkning og analyse. Der indgår blandt andet besøg på forskellige kulturvidenskabelige institutioner. Kurset fortsættes til foråret som ‘Etnologisk metode B’. 

Etnologisk teori A.

Introducerer til teorier om kultur og samfund og giver grundlæggende  kendskab til etnologiens teoretisk-metodiske problemfelter og særlige faghistorie. Kurset giver således en indføring til nogle af de væsentligste teoretiske traditioner inden for feltet og fokuserer på vigtige grundbegreber og – diskussioner.

Der er holdundervisning knyttet til metode A, mens Teori A består af en forelæsningsrække med tilknyttet seminar.

Forelæsninger og praktiske øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
- 2 mindre, individuelt udarbejdede bundne hjemmeopgaver á 2-3 normalsider med fokus på de teoretiske problemstillinger.
- 2 skriftlige rapporter á 5-7 normalsider over arbejdet med materialegenerering. Disse kan udarbejdes i grupper.
- 1 individuelt udarbejdet skriftlig refleksion á 2-3 normalsider over arbejdet med forskellige metoder og materialetyper.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Portfolio 16-20 normalsider. Syge-/omprøven kan kun udarbejdes individuelt. 

Kriterier for bedømmelse