HEEB00111U ETN Danmark i Europa A

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Denmark in Europe A

Uddannelse

Europæisk etnologi

Kursusindhold

Kurset giver et grundlæggende kendskab til forskelle i samfundsformer og levevis i Danmark, med udblik til Europa, i perioden fra omkring enevældens indførelse, dvs. fra midten af 1600-tallet, til anden halvdel af 1800-tallet. Kurset handler dermed om kulturelle forskelle og forandring på tværs af tid, rum og socialt miljø.  Vi ser på forskellige stænders, livsformers eller sociale gruppers forskelligartede levevilkår og levevis.

Kurset beskæftiger sig med det standssamfund, der både som idé og som virkelighed kendetegnede perioden, - og med det samfund der i løbet af 1800-tallet afløste det, og som betød store forskydninger mellem land og by og mellem grupper af landboere og byboere indbyrdes. Det tager en række tematikker op: fx ejendom, (bonde)økonomi, naturressourcer og økologiske sammenhænge (bæredygtighed), produktion, social differentiering, arbejde, familie og hushold, køn og alder, kost og landskab. Kurset introducerer således både til aspekter af hverdagslivet, og til centrale diskussioner og begreber inden for studiet af det.

Kurset giver en begyndende forståelse af kulturhistoriens analytiske potentialer, idet pensum løbende relateres til nutidige problemstillinger ved at diskutere, hvordan kulturhistorien kaster lys på, nuancerer, forklarer eller problematiserer nutidige problemstillinger. Undervejs arbejder vi med forskelligt primært materiale (trykt materiale, arkivmateriale, billedmateriale mm), som kan belyse emnerne, og som giver indsigt i nogle forskellige historiske materialetyper og metoder.

Arbejdsindsatsen består især i at tilegne sig et diverst stof og i at arbejde med og at danne sig overblik over kursets tekster og viden. En del arbejde foregår i læsegrupperne, og man skal regne med at bruge tid på at forberede oplæg i disse, ligesom der vil være små øvelser undervejs, der skal laves i grupper eller individuelt. Derudover skal vi også i løbet af semestret på et par ekskursioner i Københavnsområdet.

Undervisningsmaterialet består i tekster, som enten er tilgængelige via kursets grupperum eller findes elektronisk. I mindre grad skal deltagerne også selv fremfinde materiale.

Holdundervisning, øvelser og ekskursioner.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Europæisk Etnologi.