HDVÅ05043U ÅU MAS Dansk som andetsprog: Masterprojekt

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Master's Project

Uddannelse

Masteruddannelsen i Dansk som andetsprog.

Kursusindhold

Masterprojektmodulet er bygget op som 3 seminargange: 1. seminar: forelæsninger om videnskabsteoretiske retninger af relevans for dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 2. seminar: forelæsninger om metodologiske tilgange af relevans for anvendelses- og praksisperspektiver på dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 3. seminar: den akademiske formidlings formmæssige krav og faldgruber kombineret med afsluttende opgaveseminar. Igennem hele seminarforløbet arbejdes der vekslende med oplæg af faglig karakter og med de studerendes konkrete overvejelser og produkter i forbindelse med processen i forbindelse med udarbejdelse af Masterprojekt. Der forudsættes aktiv og konstruktiv deltagelse i kursets aktiviteter – herunder også i forbindelse med e-læringsdelen.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning; som i dette tilfælde er:
 

Åbent Universitet:

Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2010-ordningen


Studieordningen findes her.

Forelæsninger, opgaveseminar, e-læring selvstudium og individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Fri hjemmeopgave (projektopgave) med efterfølgende mundtlig eksamination
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave (projektopgave) med efterfølgende mundtlig eksamination