HDVÅ05041U ÅU MASTER: Dansk som andetsprog: Masterprojekt (Forår 2020)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

ÅU Masterprojekt (Master)

Uddannelse

Masteruddannelsen i Dansk som andetsprog.

Kursusindhold

Masterprojektmodulet er bygget op som 3 seminargange:
 

  • 1. seminar: forelæsninger om videnskabsteoretiske retninger af relevans for dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar.
  • 2. seminar: forelæsninger om metodologiske tilgange af relevans for anvendelses- og praksisperspektiver på dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar.
  • 3. seminar: den akademiske formidlings formmæssige krav og faldgruber kombineret med afsluttende opgaveseminar.


Igennem hele seminarforløbet arbejdes der vekslende med oplæg af faglig karakter og med de studerendes konkrete overvejelser og produkter i forbindelse med processen i forbindelse med udarbejdelse af Masterprojekt. Der forudsættes aktiv og konstruktiv deltagelse i kursets aktiviteter – herunder også i forbindelse med e-læringsdelen.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Åbent Universitet

Dansk som andetsprog, masteruddannelse 2019-ordningen
Dansk som andetsprog, masteruddannelse 2010-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Forelæsninger, opgaveseminar, e-læring selvstudium og individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 9
  • I alt
  • 9
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave med mundtlig eksamen
Krav til indstilling til eksamen

Alle studerende er tilmeldt eksamen. Du kan se din eksamenstilmelding på KUnet.dk med din pinkode. Hvis du ikke ønsker at gå til eksamen, skal du selv afmelde eksamen via Åbent Universitet.

Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave med mundtlig eksamen