HDVÅ05034U  ÅU MAS Andetsprogspædagogik (Forår 2019)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Andetsprogspædagogik

Uddannelse

Dansk som andetsprog, Master

Kursusindhold

Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis samt med teorier om andetsprogstilegnelse og deres implikationer for andetsprogsudvikling og andetsprogsundervisning. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering med opsyn.
Fri skriftlig hjemmeopgave
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0