HDVÅ05013U  ÅU Sprogbeskrivelse (Master)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Acquisition of Language

Uddannelse

Masteruddannelsen i Dansk som andetsprog

Kursusindhold

Kurset giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Åbent Universitet:
Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2010-ordningen

Se studieordningen her.

Kompendium vil være klar til semesterstart.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 39
  • I alt
  • 39