HDVÅ04246U  ÅU DAV Andetsprogspædagogik (Forår 2019)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Andetsprogspædagogik

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV

Kursusindhold

Målet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i andetsprogsdidaktik, undervisningsmetoder og curriculum med henblik på undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter. Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering med opsyn.
Efter aftale med underviser kan eksamensformen ændres fra fri skriftlig hjemmeopgave til Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5