HDVÅ04241U ÅU DAV Andetsprogspædagogik (Forår 2021)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Second Language Teaching

Uddannelse

Underviser i dansk som andetsprog (DAV-uddannelsen)

Kursusindhold

Målet er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i andetsprogsdidaktik, undervisningsmetoder og curriculum med henblik på undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter. Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Åbent Universitet
2008-ordningen (Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge).

2019-ordningen (Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge).


Studieordningerne finder her. ​

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave (Prøveform A) eller Afsluttende projekt (Prøveform B)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave (Prøveform B) eller Afsluttende projekt (Prøveform C)