HDVÅ04233U  ÅU DAV; Kultur og sprog

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Culture and language

Uddannelse

Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog.

Kursusindhold

Målet med kurset er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i moderne kulturteori og i relationen mellem sprog, kultur og identitet forminoritetsgrupper og majoritet på samfundsplan og i undervisningssituationer samt udvikler redskaber til at inddrage og analysere kulturmøder og interkulturelle kommunikationssituationer.

Efter gennemført kursus kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag:

 • demonstrere overblik over og indsigt i moderne kulturteorier og sprogvidenskabelige teorier i relation til kulturmøder og samspillet mellem sprog, kultur og identitet på mikro- og makroniveau. 
 • analysere, vurdere og diskutere kulturteorier og sprogvidenskabelige teorier i relation til interkulturel kommunikation. 
 • analysere, vurdere og diskutere curriculum, for så vidt angår minoritetsspørgsmål og andetsprogsundervisning.

 

På grund af stor søgning har vi måttet oprette et ekstra hold. Undervisningen på det ekstra hold ligger torsdage 13-16. Ansøgere, som har søgt efter 26. juni må være indstillet på at blive indskrevet på eftermiddagsholdet.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Åbent Universitet:
Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, 2008-ordningen

Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, 2019-ordningen

Se studieordningerne her.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
A) Fri hjemmeopgave
B) Afsluttende projekt
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

A) Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen
B) Afsluttende projekt
 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • I alt
 • 412,5