HDVÅ04226U  ÅU DAV Sprogtilegnelse (Forår 2019)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Language acquisition

Uddannelse

Underviser i dansk som andetsprog - DAV- uddannelsen.

Kursusindhold

Målet med kurset er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i centrale teorier om andetsprogstilegnelse samt bliver i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen, herunder indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering. Der arbejdes med analyser af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Åbent Universitet

2008-ordningen (Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge).

Studieordningen findes her.​

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 42