HDVÅ04221U ÅU DAV; Sprogtilegnelse

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Language Acquisition

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV-uddannelsen (2008- og 2019-ordningen)

Kursusindhold

Målet med kurset er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i centrale teorier om andetsprogstilegnelse samt bliver i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen, herunder indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering. Der arbejdes med analyser af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Åbent Universitet
2008-ordningen (Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge).

2019-ordningen (Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge).


Studieordningerne findes her.​

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale (prøveform A) eller Afsluttende projekt (prøveform B)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale (prøveform A) eller Afsluttende projekt (prøveform B)