HDVÅ03031U ÅU DAV; Andetsprogspædagogik med praktik

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Second Language Teaching

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV-uddannelsen (2022-ordningen)

Kursusindhold

Målet er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i andetsprogsdidaktik, undervisningsmetoder og curriculum med henblik på undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter. Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Åbent Universitet
2022-ordningen (Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge).


Studieordningen finder her. ​

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Forberedelse (anslået)
  • 0
  • Eksamensforberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
16,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Portfolio