HDNÅ03031U ÅU Master i Dansk som andetsprog: Masterprojekt

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Master's Project

Uddannelse

Masteruddannelsen i Dansk som andetsprog

Kursusindhold

Masterprojektmodulet er bygget op som 3 seminargange: 1. seminar: forelæsninger om videnskabsteoretiske retninger af relevans for dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 2. seminar: forelæsninger om metodologiske tilgange af relevans for anvendelses- og praksisperspektiver på dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 3. seminar: den akademiske formidlings formmæssige krav og faldgruber kombineret med afsluttende opgaveseminar. Igennem hele seminarforløbet arbejdes der vekslende med oplæg af faglig karakter og med de studerendes konkrete overvejelser og produkter i forbindelse med processen i forbindelse med udarbejdelse af Masterprojekt. Der forudsættes aktiv og konstruktiv deltagelse i kursets aktiviteter – herunder også i forbindelse med e-læringsdelen.

 

Masterseminarerne afholdes som en kombination af 1-2 online seminarer og 1-2 gange med fysisk undervisning og gruppearbejde. Link til onlineundervisningen og plan for seminarerne offentliggøres på Absalon.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Åbent Universitet:

Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2010-ordningen
Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2019-ordningen
Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2021-ordningen
Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2022-ordningen


Studieordningerne findes her.

Forelæsninger, opgaveseminar, e-læring selvstudium og individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 15
  • I alt
  • 15
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave med mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave med mundtlig prøve