HDNÅ03021U ÅU MASTER; Andetsprogspædagogik

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Second Language Teaching

Uddannelse

Dansk som andetsprog, Master

Kursusindhold

Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis samt med teorier om andetsprogstilegnelse og deres implikationer for andetsprogsudvikling og andetsprogsundervisning. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Åbent Universitet

Dansk som andetsprog, masteruddannelse 2022-ordningen

Dansk som andetsprog, masteruddannelse 2021-ordningen

Dansk som andetsprog, masteruddannelse 2019-ordningen

Dansk som andetsprog, masteruddannelse 2010-ordningen

 

Studieordningerne findes her. ​

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages på 2021-, 2019- eller 2010-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio