HDNÅ03001U ÅU Master; Sprogbeskrivelse og andetsprogstilegnelse / Sprogbeskrivelse

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Learner Language Analysis and Second Language Acquisition

Uddannelse

Masteruddannelsen i Dansk som andetsprog

Kursusindhold

Kurset giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Åbent Universitet:
Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2010-ordningen
Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2019-ordningen
Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2021-ordningen
Dansk som andetsprog masteruddannelse, 2022-ordningen


Se studieordningerne her.

Kompendium vil være klar til semesterstart.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 39
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 163,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave. (Hvis kurset tages på 2022-ordningen, er prøveformen dog en fri mundtlig prøve med materiale).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave (men på 2022-ordningen: Fri mundtlig prøve med materiale)