HDAK0079EU DAN; Vikinger og valkyrier, skjalde og skjoldmøer - de islandske sagaers litterære helte

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Vikings and valkyries, skalds and shield maidens – the literary heroes of the Icelandic sagas

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

På dette kursus skal vi dykke ned i Nordens ældste litteratur og undersøge de islandske sagaers fascinerende univers. Med afsæt i teksternes helte og protagonister skal vi læse og analysere et bredt udvalg af norrøn litteratur (islændingesagaer, oldtidssagaer, riddersagaer, totter mm.) og afsøge sagaheltenes mangfoldighed. Vi kan selvfølgelig heller ikke undgå at se på deres modsætninger: skurkene!

Vi kommer til at stifte bekendtskab med mindeværdige sagapersoner som den iltre antihelt Gunløg Slangetunge, den modige Sigurd Favnersbane, Helga Bårdsdatter, som driver til Grønland på en isflage, og den berømte Ragnar Lodbrog, der leende går sin død i ormegården i møde. Og vi læser os ind i en verden af drager, trolde, bersærker, nordiske guder, kløvede hoveder, et afskåret hestelem (!) og meget mere.

Under kurset kommer vi til at beskæftige os med en række centrale temaer i den norrøne litteratur, herunder blandt andet:
 

 • Den ædle hedning – kristne værdier i en hedensk verden
 • Problematiske protagonister som skjalde og fredløse
 • Sagaernes kvinder – valkyrier, skjoldmøer, fæstemøer, vølver og meget mere.
 • Heltenes relation til det magiske og overnaturlige
   

På kurset vil vi desuden se nærmere på middelalderens tekstoverlevering, håndskriftkultur og tekstlandskab.

Alle tekster læses i oversættelse, så det er derfor ikke en forudsætning for kurset at have kendskab til oldislandsk.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerede

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • sagalitteraturens væsentligste problemstillinger, temaer og tekstlandskab.
 • centrale dele af de relevante litteraturhistoriske begreber, teorier og metoder
 • sagalitteraturens relevante historiske kontekst.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for sagalitteraturen på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for sagalitteraturens litteraturhistoriske teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende litteraturhistoriske analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere sagalitteraturen i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden forsagalitteraturen selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Sagalitteraturen med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende sagalitteraturens litteraturhistoriske, videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for sagalitteraturen.
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes i studiet af sagalitteraturen
 • arbejde selvstændigt med et emne. 


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2015-ordningen

KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Gymnasierettet danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen