HDAK0075EU DAN; Medieteori og metode: Trump, Taylor og Tate: Opmærksomhedsindustriens praksisser

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Trump, Taylor, and Tate: Practices of the Attention Industry

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Hvad har Donald Trump,Taylor Swift og Andrew Tate til fælles? De repræsenterer på hver deres unikke måde eksempler på forskellige former for indflydelse og påvirkning i opmærksomhedsindustriens æra.

 

Mens medialiseringsteorien giver et bredt perspektiv på mediers rolle i samfundet, adresserer opmærksomhedsindustrien mere specifikt de økonomiske aspekter og magtkampe omkring medieindhold og brugeropmærksomhed.

 

Med udgangspunkt i bl.a. medialiseringens påvirkning af populærkultur og politik vil kurset dykke ned i, hvordan magt og indflydelse udøves inden for opmærksomhedsøkonomiens logikker, og hvordan offentlige figurer anvender mediernes landskab til at udvinde opmærksomhed og maksimere deres indflydelse og rækkevidde.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerede

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Medialiseringens rolle og teorier inden for opmærksomhedsøkonomi.
 • centrale dele afmedialiseringstankens begreber, teorier og metoder
 • Medialiseringsteoriens relevante historiske dimension.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden formedialiseringensteorien og opmærksomhedsøkonomiens  påvirkning af populærkultur og politik på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre formedialiseringens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvendemedialiseringsteoriens analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektiveremedialiseringen af populærkultur og politik i en samtidig og historisk dimension.
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden formedialiseringen selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Medialiseringen af populærkultur og politik med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvendemedialiseringsfeltets videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden formedialiseringen af populærkultur og politik.
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplaceremedialisering af populærkultur og politik  i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2015-ordningen

KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Gymnasierettet danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen