HDAK0074EU DAN; Medieæstetik og -historie: Tiderne Skifter – mediehistorien i bevægelse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Media aesthetics and history: The Times They Are a-changin’ – Media History in Motion

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

”Medierne bestemmer vores situation”, skrev den tyske mediehistoriker Friedrich Kittler; men men måden, de har bestemt på, har ændret sig i historiens løb. Medierne har i tidens løb indgået i forskellige medielandskaber: Tiderne skifter.

På kurset undersøger vi en række moderne medier – fra trykpressen til internettet – og den moderne mediehistories betydende medielandskaber, fortrinsvis i Danmark. Vi analyserer de kulturelle, økonomiske, politiske og teknologiske betingelser, de har eksisteret under og deres vekslende, æstetiske udtryk. Vi forsøgerat at afdække, hvad der er blevet sagt og skrevet om de gamle medier, dengang de var nye. Endelig leder vi efter eksempler på konkret mediebrug i forskellige medielandskaber.

Perioden dækker de moderne mediers historie de seneste 150 år. Vi beskæftiger os med både traditionelle medier som bogen, avisen, magasinet, telefonen, radioen og fjernsynet og med digitale medier. Hvorfor og hvordan har de ændret sig, og hvordan har de spillet sammen?

På et fælles besøg på Enigma – Museum for post, tele og kommunikation undersøger vi, hvordan man på et museum forsøger at fortælle mediers kulturhistorie ved hjælp af genstande.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerede

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Medieæstetiske og -historiske emner og forhold
 • centrale dele af mediehistoriens begreber, teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere, anvende og diskutere væsentlige medieæstetiske og -historiske problemstillinger på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for mediehistoriske og medieæstetiske teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende medieanalytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for medieæstetiske og –historiske fagfelter selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Udvalgte medieæstetiske og -historiske emner og forhold
 • centrale dele af mediehistoriens begreber, teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere, anvende og diskutere væsentlige medieæstetiske og -historiske problemstillinger på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for mediehistoriske og medieæstetiske teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende medieanalytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for medieæstetiske og –historiske fagfelter selvstændigt og på videnskabelig vis
 • gøre sig overvejelser over videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2015-ordningen

KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, hvor der også indgår studenteroplæg.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Gymnasierettet danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen