HDAK0072FU DAN; Mediekultur og mediebrug: Sport i en digital tidsalder

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Sport in a digital age

Uddannelse

Dansk  (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Sport er et enestående kulturelt fænomen. Store sportsbegivenheder kan tiltrække opmærksomhed og investeringer, vække følelser og skabe fællesskabsfølelser i en skala som næppe findes i andre sammenhænge. I det konstant udviklende digitale mediemiljø opstår der løbende nye måder at følge, opleve og deltage i sport, hvilket har en bred vifte af følger på social, kulturelt og økonomisk plan.

 

På dette kursus får du mulighed for at dykke ned i og blive klogere på det mangefacetterede forhold mellem sport og digitale medier. Vi udforsker mediernes dybtgående indvirkning på forskellige aspekter af sportskultur, herunder fremstillinger, repræsentationer, celebrity- og fankultur, samt branding og kommercialisering.

 

Vi har særligt fokus på, hvordan sociale netværksmedier anvendes som platforme for kommunikation og interaktion mellem sportsorganisationer, atleter, fans og andre kulturelle, kommercielle og politiske aktører.

  

Centrale emner tæller fx:

 • Digitale platforme, streamingtjenester og sociale medier i formidlingen og forbruget af sportsindhold.
 • Medialisering og datafisering af sport og sportsbegivenheder
 • Fan-deltagelsesstrategier, fan-fællesskaber, fan-identitetsdannelse samt relationerne mellem sportsstjerner og –fans i et digitalt mediemiljø.
 • Repræsentationer af køn og kroppe i forbindelse med sport.
 • Sport i politiske og/eller aktivistiske sammenhænge.
 • Branding, markedsføring og kommercialisering af sport på digitale platforme.

 

På kurset arbejder kommer du til at arbejde med fælles og selvvalgte cases, og du får erfaringer med at arbejde med digitale metoder i forbindelse med indsamling, håndtering og analyse af data. Forvent et sjovt, nysgerrigt, positivt udfordrende og trygt læringsrum, hvor der er plads til at fordybe sig i og udvikle kritisk-analytiske perspektiver på interessebaserede emner, som er nødvendige for at navigere i sportens skiftende digitale landskab.

 

Generelt er kurset specialeforberedende ved at give erfaringer med at arbejde selvstændigt metodisk og analytisk.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • sportsrelaterede fremstillinger og fællesskaber i et digitaliseret og globaliseret samfund.
 • centrale dele af medievidenskabens begreber, teorier og metoder
 • historiske perspektiver på relationen mellem medier og sport.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for medier og sport på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for digitale medievidenskabelige teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende medieteoriers analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere relationen mellem medier og sport i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden forsamspillet mellem medier og sport selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • sportsrelaterede fremstillinger og fællesskaber i et digitaliseret og globaliseret samfund.
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende medievidenskabens analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for samspillet mellem medier og sport
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • Anvende relevante metoder til at udforme og gennemføre medieteoretiske analyser af sportsrelaterede mediefremstillinger og fællesskaber.
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Studieordningerne findes her.

En blanding af holdundervisning, workshops med gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Gruppevejledning, individuel vejledning og peer-vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen