HDAK0071FU DAN; Tværmedialitet: Den nye ekstremisme på sociale medier

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Cross-media: The new extremism on social media

Uddannelse

Dansk  (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Modulet giver en medievidenskabelig orienteret indføring i nyere tendenser i ekstremisme på sociale medier, men med tværfaglige indblik fra sikkerhedsstudier, terrorforskning, psykologi og andet. I den seneste trusselsrapporter har PET peget på et forandret trusselsbillede i Danmark. Tidligere religiøst og politiske motiverede ideologier er under opbrud på sociale medier og efterretningstjenesten peger på en stigende hybridisering af konspirationsteorier, misinformation og ekstremistiske miljøer. På samme måde taler FBI om ’salad bar extremism’, mens andre igen taler om ’fringe fluidity’ eller ’DIY extremism’. Dette trusselsbillede udfolder sig i særlig grad på – og på tværs af - sociale medie platforme, hvor meningsfællesskaber kan dyrkes og, i sidste instans, udvikle sig i en ekstremistisk retning.

 

Angrebet på den amerikanske kongres den 6. januar 2006 markerer en slags foreløbig kulmination på denne tendens. Følgere af QAnon konspirationsteorien, ekstreme ’far right’ medlemmer fra Proud Boys og Boogaloo Boys, og andre Trump-tilhængere trængte ind i kongressen. I Tyskland planlagde en gruppe højreradikale, Reichsbürger-gruppen, at omstyrte demokratiet med vold inden deres planer blev afsløret og de blev anholdt. I andre tilfælde har ’lone wolf’s’ i både USA og i EU udøvet terrorangreb gennem masseskyderier og lignende angreb motiveret af et kludetæppe af ideologiske standpunkter som de ofte udtrykker i de digitale fællesskaber de deltager i. I Danmark har vi desuden set udbredelsen af konspirationsteorier i kølvandet på nedlukningen under COVID og COVID-vaccinerne, men de samme modstandere af vaccinerne er tilbøjelige til også at tro på konspirationsteorier om chemtrails, the great reset og the great replacement og, senest, på at Onkel Reje og DR groomer danske børn og indlejrer dem i en satanistisk kult.

 

På dette modul skal vi gennem digital etnografi undersøge de digitale vilkår og forudsætninger for denne hybridiseringstendens ved at inddrage litteratur på tværs af fagligheder om digitale platforme, digital infrastruktur, online fællesskaber, memetiske praksisser, sikkerhedsstudier, terrorforskning, radikaliseringsforskning, trusselsrapporter osv. Vi dykker ned i online fællesskaber for at forstå, hvilken rolle digitale praksisser og digitale platforme spiller i deres udbredelse.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • tværmedialitet, sociale medier, digitale fællesskaber og – praksisser
 • centrale dele af tværmedialitet og sociale mediers begreber, teorier og metoder, samt introduktion til forskning i ekstremisme, radikalisering, konspirationsteorier og misinformation
 • den historiske udvikling af digitale medier og det forskningsmæssige blik på radikalisering og ekstremisme

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger nyere tendenser i ekstremisme på sociale medier på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for medievidenskabelige teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende medievidenskabelige analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere forhold relateret til ekstremisme på sociale medier i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden forekstremisme på sociale medier selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • tværmedialitet, sociale medier, digitale fællesskaber og – praksisser
 • relevante teorier og metoder

 

Færdigheder i at:

 • anvende medievidenskabelige videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for nyere tendenser i ekstremisme på sociale medier
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere analyser af ekstremisme på sociale medier i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de relevante metoder til at analysere disse forhold
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Studieordningerne findes her.

Undervisningen består af en blanding af forelæsninger, holdundervisning og studerendes egne bidrag via gruppearbejde og studenterpræsentationer. Der gives løbende feedback og peer-feedback i undervisningen på de studerendes arbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen