HDAK0070EU DAN; Det litterære manifest - mellem politik og æstetik

Årgang 2024/2025
Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Manifestet er et af det 20. århundredes vigtigste kulturfænomener. Manifestet forbindes ofte med det eksplicitte politiske, men genren har altid været benyttet af kunstnere og forfattere – fra avantgardemanifester til poetikker. Herhjemme lever genren gennem så forskelligartede værker som Manifestationer (2021) hvor bl.a. Ida Marie Hede og Liv Nimand Duvå lader sig inspirere af Valerie Solanas SCUM Manifestet (1967), Manifestation! (2017) Af BMS - Blod, Måne, Søndag og Glenn Bechs værk Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet – manifest (2022).

Men hvad er det ved manifestgenren, der appellerer til litteraturen, og hvad gør det ved litteratur, at blive læst som et manifest? Det er dette spørgsmål vi vil undersøge sammen.

 

Teoretisk vil kurset introducere til genreanalyse og have et stærkt tværfagligt fokus, der sætter såvel sprog, litteratur og medieanalyse i spil. Vi skal læse og bruge Carolyn Miller og undersøge genren som social handling, samt Anne Freadmanns uptake-begreb for at se inspirationen manifesterne i mellem og identificerer genrefornyelsen. Manifestets historiske funktion undersøger vi ved hjælp af Janet Lyon og Martin Puchner. Udover litteratur- og genreteori skal vi se på sproghandlinger for at undersøge manifesterne som kommunikation, ligesom vi vil benytte os af medieanalyser for at forstå de litterære manifester i deres nye mediale virkelighed.

 

Vi vil bl.a. læse tekster af Sara Ahmed, Martin Puchner, Janet Lyon, Anne Freadmann, Carolyn Miller, samt værker af Glenn Bech, Lone Aburas, Malte Tellerup, Audre Lorde, Valeri Solanas og Olga Ravn.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerede

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Forholdet mellem litteratur og manifestgenren
 • centrale dele af genreforskningens begreber, teorier og metoder.
 • Udviklinger i forståelsen af forholdet mellem litteratur, manifest, æstetik og politik.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for forholdet mellem litteratur og manifestgenren på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for genre- og manifestforskningens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende litteraturens analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • Selvstændigt forbinde teoretiske og analytiske overvejelser i en forståelse af kursets emne
 • fokusere på og perspektivere manifestgenren og litteratur i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse kontemporære problemstillinger inden for manifestgenren og litteratur selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved eksamen kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Forholdet mellem litteratur og manifestet som genre og historisk fænomen
 • Viden om genre- og manifestforskningens relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende litteraturens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for litteraturen
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • forbinde teoretiske og analytiske overvejelser i en forståelse af kursets emne.
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2015-ordningen

KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

En blanding af holdundervisning, workshops med gruppearbejde og selvstændigt arbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Gymnasierettet danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen