HDAK0068EU DAN; Kultur og sprog

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Culture and language

Uddannelse

Dansk, Dansk som andet- og fremmedsprog (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Målet med kurset er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i moderne kulturteori og i relationen mellem sprog, kultur og identitet forminoritetsgrupper og majoritet på samfundsplan og i undervisningssituationer samt udvikler redskaber til at inddrage og analysere kulturmøder og interkulturelle kommunikationssituationer.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • centrale teorier om kultur og sprogbrug i lokal og global kontekst samt om relationer mellem sprog, identitet, kultur, ideologi og undervisning,
 • den historiske og forskningsmæssige udvikling inden for området interkulturel kommunikation,
 • forestillinger om det nationale (herunder forestillinger om danskhed) i historisk såvel som aktuelt perspektiv.


Færdigheder i at

 • analysere relationer mellem sproglige flertal og mindretal på samfunds-, institutions- og individplan (herunder i undervisningssituationer) i en dansk kontekst,
 • analysere, forklare og diskutere tekster og talt sprog af relevans inden for fagområdet dansk som andet- og fremmedsprog,
 • anvende relevant metode i forhold til fagområdet dansk som andet- og fremmedsprog.
   

Kompetencer i at

 • anvende relevant teori til beskrivelse og analyse af konkrete eksempler på situeret sprogbrug i interkulturel kommunikation i en dansk kontekst.
   

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • centrale teorier om kultur og kommunikation samt om relationer mellem sprog, identitet, kultur og undervisning,
 • den historiske og forskningsmæsige udvikling inden for kulturteori,
 • historisk såvel som aktuelt perspektiv.forestillinger om det nationale (herunder forestillinger om danskhed) i


Færdigheder i at

 • analysere interkulturel kommunikation og interkulturel kompetence,
 • analysere relationer mellem sproglige flertal og mindretal såvel på samfundsplan som i undervisningssituationer,
 • analysere konkrete eksempler på tekster, som relaterer sig til fagområdet dansk som andet- og fremmedsprog med udgangspunkt i en teoretisk problemstilling.


Kompetencer i at

 • anvende relevant teori til beskrivelse og analyse af komplekse forhold mellem sprog, kultur og identitet.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2022-ordningen


BA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2022-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 157,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen